Mijn verhaal

"Ik houd van een kerk van en voor mensen"

"Ik ga uit van het goede in mensen, zo benader ik ze. Kijken naar de mensen, zoals Christus naar mensen keek".

Ik geloof...

... in het evangelie van Jezus Christus.
In de kerk word ik gevoed door God en de Bijbel. De stilte, de rust, het zingen en bidden inspireert, stimuleert en motiveert mijn leven. 


... in de kracht van de plaatselijke kerk in haar omgeving.
Een dorp of een stadswijk, het heeft elk zijn eigen dynamiek. Als je daar jezelf mag zijn, dan is de kerk een thuis.

...in de toekomst van de kerk.
De kerk, ook al krimpt deze, doet er toe anno nu, in de eigen omgeving en voor de betrokken leden. De kerk zal er ook altijd zijn, maar in welke vorm is nu nog niet te zeggen. Mensen zullen blijven vieren en de kerk zal haar betrokkenheid om de samenleving houden.

...in mezelf.
Tot augustus 2016 werkte ik bij de Protestantse Kerk in Nederland. Door een reorganisatie verdween al het buitendienstwerk. Ik kan niets anders dan 'buiten spelen' en op locatie met kerken en hun mensen werken. Daarom ben ik zelfstandig verdergegaan. Mijn werk als gemeenteadviseur en begeleider is nu breder dan in de 24 jaar hiervoor. Ik ken de breedte van de kerk en vind het fijn om in die breedte te werken. De keuze om zelfstandig verder te gaan, voelt goed.  


Ik ga voor een kerk...

...waarin mensen uit geloof, geïnspireerd door het evangelie, met een roeping, samen diaconaal, pastoraal en missionair actief zijn in hun dorp of wijk.

...die vindbaar en zichtbaar wil zijn.
Er toe doen in de samenleving waarin je als kerk bent geplaatst, geroepen. Niet door grote, extra activiteiten, maar door als kerk te werken vanuit het kleine en vanuit wat er al is in de samenleving en door gebruik te maken van de netwerken die er zijn.

...die staande wil blijven.
In het ene dorp zullen kerkdiensten zijn, in het andere komen mensen bij elkaar voor een ochtendgebed of zoeken elkaar op om samen te eten of elkaar te ontmoeten rond een thema dat actueel is. In deze tijd van krimp is het van belang om elkaar als kerken in de regio op te zoeken en te versterken, zodat je als kerk in je eigen dorp het langer kunt volhouden en er weer toe kan doen, hoe klein ook.

...die open naar de toekomst kijkt.
Als gezamenlijke kerken kun je diaconaal en missionair meer toekomstgericht werken door met elkaar na te denken over vragen als: hoe willen we kerk zijn over 10 á 15 jaar en wat hebben we daarvoor nodig, aan mensen en middelen? Wat betekent dit voor kerk zijn in het dorp?


Ik baseer me op...

...de Bijbel

...de theologie en de godsdienstsociologie

...de visie van anderen op de kern van kerk-zijn
De relatie tot God, elkaar en de samenleving en de balans daartussen. In de processen in gemeenten sta ik stil bij deze drie kernen, of het nu om visie ontwikkelen gaat, de verkoop van een kerk of het omgaan met de krimp van de kerk.

... eigentijdse veranderkunde 

Mijn ervaring? Lees verder

Wilt u meer informatie of eens kennismaken? Klik hier

Opbellen
E-mail