Begeleiding en advies voor kerken

Vragen over organisatie en beleid


Kerkenraden en colleges komen te staan voor complexe en minder complexe vraagstukken of opgaven. Zaken waar zij in hun betaalde werkkring vaak niet mee te maken hebben, zoals:

 • een conflict tussen voorganger en kerkenraad
 • kerk zijn en krimpen?
 • een gemeente wil samengaan met een of meer andere gemeenten maar ondervindt veel weerstand van gemeenteleden
 • Samenwerking zoeken met een andere gemeente
 • een kerkgebouw moet worden verkocht
 • er zijn plannen voor een pioniersplek of nieuwe vormen van kerk-zijn
 • hoe maak en schrijf je een beleidsplan, dat ook nog bruikbaar is?


Wat in het bedrijfsleven geldt, geldt ook in de kerk: doe waar je goed in bent.

Bent u benieuwd naar mijn achtergrond en ervaring? Klik dan hier.

Adviseur en begeleider

Als adviseur begeleid ik kerkelijke bestuurders bij het aanpakken van problemen, het uitstippelen van beleid voor de kerk of bij het opzetten van een beleidsplan. Voorop staat het ontwikkelen van visie en datgene naar boven halen waar mensen energie van krijgen.
Ik werk vooral met kerkenraadsleden of andere taakdragers, zoals werkgroepen en betrokken commissieleden. Het kunnen lange of korte begeleidingstrajecten zijn, afhankelijk van de vraag of de problematiek.

Bruggen bouwen

Of het nu gaat om een conflictsituatie met een betaalde kracht of om een organisatievraag van de kerkenraad, dat maakt niet zo veel uit. De inhoud is voor mijn aanpak minder belangrijk dan het proces. Het gaat om bruggen bouwen (oplossing) en over het samen nemen van de hobbels die we onderweg ondervinden?

Geen dikke rapporten of uitgebreide enquêtes

Als u op zoek bent naar iemand die een rapport voor u moet schrijven of een uitgebreide enquête moet opzetten, dan bent u bij mij niet op het goede adres. Ik houd me bij hoofdlijnen en korte teksten van hooguit drie A-4'tjes en als ik mijn best doe maximaal vier.
Het liefst ga ik met mensen in gesprek, in grote of kleine groepen en leg ik op deze wijze de verbinding. Weerstand, verlangen, hoop, geloof, verwachtingen en realiteit komen allemaal ter sprake in deze interactie, zonder dat het een dik dossier wordt.

Vreemde ogen...

Soms liggen zaken heel gevoelig. Als onpartijdige buitenstaander kan ik onbevooroordeeld processen begeleiden en draag ik er zorg voor dat alle betrokkenen zich in dat proces gezien en gehoord kunnen voelen.

Tijdelijk kerkelijk werker

Als geregistreerd kerkelijk werker kan ik u van dienst zijn in periodes van vacant zijn of als er tijdelijk gemeenteopbouwwerk op locatie gedaan moet worden. Pastoraat, uitvaarten, interim-werk in de gemeente om orde op zaken te stellen voordat er een voorganger beroepen wordt. Het past binnen mijn mogelijkheden.

Het resultaat van mijn inzet?

Dit is er mogelijk:

 • Een kerk weet wat haar koers voor de toekomst wordt. Men kan beargumenteerde keuzes maken.
 • Er ligt nieuw beleid en een beleidsplan. Het is duidelijk welke acties er nodig zijn er wanneer.
 • Conflicten zijn uit de lucht.
 • Er ligt een antwoord op prangende vragen als 'samengaan of alleen verder?' 'Pionieren of een andere vorm van kerk-zijn?'
 • Een vacature is tijdelijk vervult.
 • Er is een partnergemeente gevonden waar een kleine kerk onder kan voortbestaan.

Let wel: ik ben pas tevreden als u dat bent.

Mijn ervaring? Lees verder

Wilt u meer informatie of eens kennismaken? Klik hier.

 


Opbellen
E-mail